BONSAI TANAMAN HIAS YANG MEMIKAT HATI

BONSAI HASIL KARYA SENI


Bonsai termasuk salah satu tanaman hias yang memikat hati karena bentuknya yang memiliki nilai estetik tersendiri. Karena keunikannya banyak yang akhirnya menjadikan bonsai sebagai hobi yang menyenangkan. 

Sebagai tanaman indah bonsai memang banyak digemari, namun ketika memburu bonsai pilihan seringkali kita tidak puas bila tanaman ini cuma satu pasti nambah koleksi dengan tingkatan tingkatan yang terus berkembang .


Seiring waktu dan bertambahnya pemahaman dan pengetahuan kita maka hobbi ini akan terus berkembang seperti tanaman bonsai itu sendiri  makin lama bila diurus secara benar akan bertambah cantik dan indah. dan memberikan kepuasan tersendiri bagi yang memandangnya.